Reglament 2019

El present Reglament explica quins són les condicions i característiques de la NOGUERA BIKE RACE. Aquest reglament és un estricte compliment per a tots els participants de qualsevol de les distàncies que inclou l'esdeveniment.

Aquest reglament pot ser modificat o millorat en qualsevol moment per part de l'organització. Tota modificació serà comunicada als participants.

La realització de la inscripció a l'esdeveniment implica l'acceptació total dels presents:

El preu d'inscripció inclou:

·Tubular IXCOR NBR

· Servei d'assistència mèdica durant la carrera, ambulàncies, metge, punt fix d'atenció als ferits.
· Briefing explicatiu i esmorzar
· Avituallaments complets
· Signatura i marcat professional de la carrera en tot el recorregut.
· Assistència de la policia en encreuaments i punts conflictius.
· Cronometratge
· Servei de fotografia i vídeo professional durant la carrera i línia d'arribada.

· Servei de massatge al finalitzar la carrera.
· Piscina climatitzada per a tots els participants.
· Xiquipark del càmping lliure per als vinguin amb nens.
· Esmorzar i barra lliure al final de la cursa. (+ 5 € acompanyants, podeu comprar entrades addicionals)
· Trofeus per als primers classificats de cada categoria.
· En el moment de recomanar el dorsal és obligatori ensenyar el DNI o passaport, juntament amb la llicència federativa de ciclisme en vigor.

 

1.1. Ningú pot cedir el nom d'inscripció. En cas d´anulació abans de la cursa (data limit 04/05)  hi haurà una penalització del 25% del preu.
1.2. Les inscripcions es tancaran una vegada que s'ha superat el límit de participants o en la data anunciada a la pàgina web.
1.3. L'organització reserva i el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
2.1.
Cal ser major d'edat el dia de la cursa, en cas contrari, és obligatori presentar "l'autorització de menors" (aneu a trobar-les a l'apartat de documents).
2.2. Aquesta prova de resistència en BTT, està oberta a majors de 17 anys per a la distancia marató i a partir de 16 anys per la distància ral·li i que tinguin suficients facultats físiques i psicològiques per afrontar-la. Els ciclistes han de tenir la preparació i els coneixements necessaris per afrontar el quilometratge i al desnivell de la prova.
2.3. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

3. CARACTERISTIQUES DE LA PROVA
3.1.
 La zona de sortida s'obrirà trenta minuts abans de l'inici de la prova.
3.3. La sortida s'identificarà mitjançant un senyal acústic. Ningú podrà prendre la sortida després d'aquest, llevat que el director de carrera ho permeti.
3.4. Els participants han de passar obligatòriament pels controls de pas fixats. No passar per algun control significa la desqualificació.
3.5. Les zones neutralitzades i d'enllaç, si n'hi ha, s'han de fer bicicleta i per recorregut indicat per l'organització.
3.6. El recorregut és obert al trànsit. Per tant, els participants han de seguir les normes de circulació en les zones que existeixen, així com circular amb precaució en els nuclis urbans.

4. MATERIAL I ROBA
4.1.
L'organització es reserva el dret d'impedir la sortida de qualsevol ciclista que consideri que no porta el material adequat.
4.2. Els participants han de calçar i equipar-se de manera adequada segons les condicions tècniques i meteorològiques que requereixen les curses de BTT.
4.3. L'organització també recomana que tots els ciclistes portin menjar i beguda extra.

5. DORSALS I ACREDITACIONS
5.1.
Cadascun dels participants obtindrà un dorsal.
5.2. És obligatori portar el dorsal visible a la part frontal de la bicicleta perquè l'organització pugui identificar els participants amb claredat en cada un dels controls.
5.3. No està permès cap canvi de dorsal entre ciclistes.
5.4. Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis, ni a l'avituallament d'arribada.
5.5. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de control repartits.
5.6. Cadascun dels controls també serà un punt d'informació per als participants de la cursa.
5.7. L'organització es reserva el dret de posar controls sorpresa al llarg del recorregut.

6. CONTROLS
6.1. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de control.
6.2. Cada un dels controls també serà un punt d'informació per als participants de la cursa.
6.3. L'organizació es reserva el dret de col·locar controls sorpresa al llarg del recorregut.

7. AVITUALLAMENTS
7.1.
En els avituallaments durant la cursa hi haurà diferent varietat de menjar.
7.2. Els avituallaments seran punts per omplir bidons.
7.3. Els participants han de llençar els residus dins del perímetre marcat en els avituallaments.
7.4. Els ciclistes han d'estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts.
7.5. Els ciclistes només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de control o en els avituallaments establerts.

8. PENALITZACIONS Y DESQUALIFICACIONS
8.1.
L'organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells ciclistes que no compleixin les normes del present reglament.
8.2. L'organització podrà desqualificar a tots els ciclistes que no compleixin la normativa, un cop la cursa ja estigui en curs, mitjançant controls d'arbitratge a la muntanya.
8.3. Les sancions seran consensuades per l'organització un cop finalitzada la carrera i el director de cursa decidirà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.
8.4. El director de carrera es reserva el dret de valorar cada acció de manera individual i modificar els paràmetres esmentats anteriorment.

EXPULSIÓ
Comportaments violents entre ciclistes i / o oficials i / o públic
Treure el casc durant la prova
Desviar-se de manera voluntària o involuntària del recorregut marcat
Circular una via d'asfalt no autoritzat
Llençar embolcalls de menjar o beguda o ser irrespectuós amb el medi
Manipular, tallar o doblegar el dorsal SENSE SORTIDA  

SENSE SORTIDA
No portar el dorsal SENSE SORTIDA
No portar la reserva d'aigua SENSE SORTIDA
No vestir mallot, culot o pantalons SENSE SORTIDA
Tapar la publicitat del dorsal SENSE SORTIDA

9. RETIRADES
9.1.
Els ciclistes que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en un dels punts de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.
9.2. L'organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.
9.3. L'organització no tornarà als participants (al punt de sortida / arribada) que han abandonat fins que hagin finalitzat la carrera, per assegurar el desenvolupament òptim d'aquesta.
9.4. Els ciclistes que decideixin abandonar la cursa hauran de comunicar-ho a l'organització el més ràpid possible.
9.5. No informar de la retirada a la cursa suposarà l'expulsió de la competició. En cas d’accident o emergència, i tenint en compte la seguretat dels participants, la organització es reserva el dret de forçar la retirada d’un participant de la competició.

10. EMERGÈNCIES
10.1.
Els participants de la cursa hauran d'alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d'incidència.
10.2. Si un ciclista està ferit els altres participants estan obligats a parar-se per socórrer-i ajudar amb tot el possible.
10.3. Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt, el director de carrera valorarà la situació i prendrà els decisions corresponents.
10.4. En cas d'emergència sense zona de cobertura els ciclistes estan obligats a trucar al 112.
10.5. En cas d'emergència, el dorsal estan els números de telèfon de direcció de carrera, crida sempre als telèfons anotats al dorsal.

11. MEDI AMBIENT
11.1.
La cursa se situa en un entorn natural únic i ha de continuar tal com està. Els participants hauran de conservar i tenir cura del medi.
11.2. Els ciclistes hauran de respectar la flora i la fauna de la zona i donar preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut.
11.3. Cadascun dels participants haurà d'actuar amb responsabilitat. I tenir un comportament exemplar davant qualsevol adversitat.
11.4. Qualsevol acció, d'un ciclista, irrespectuosa amb el medi li suposarà la desqualificació automàtica de la prova.

12. RECORREGUT I MARCATGE

EL MARCATGE SERÀ COMPLET PER RALLY I MARATHON.
12.1.
Els vehicles motoritzats tindran preferència en els zones asfaltades i a les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar els precaucions abans de creuar la calçada.
12.2. Els ciclistes hauran de respectar a els filats, els ports i tot tipo de tancats relacionats amb la seguretat del bestiar i les finques privades.
12.3. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color i altres elements de senyalització, ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, i és responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.
12.4. És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.
12.5. Si la situació ho exigeix, L'organització podrà realitzar els modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També és pot retardar l'horari previst.

13. RECOLLIDA DE DORSALS
13.1.
Tots els ciclistes hauran d'estar presents en la recollida de dorsals.
13.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, DNI o un document equivalent per als estrangers, la targeta federativa (en cas de ser federat.
13.3. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company amb la fotocòpia del DNI i de la targeta federativa en cas de ser federat.
13.4. En el cas dels menors d'edat, cal lliurar "l'autorització de menors" degudament emplenada i signada.
13.5. No s'ofereix el servei d'enviament de la motxilla del ciclista un cop finalitzada la cursa

14. BICICLETA E-BIKE: NOMÉS S'ADMETRAN BICICLETES AMB LIMITACIÓ D'AJUDA A 25 KM / HORA.
14.1. EL RECORREGUT S’HAURÀ D’ACABAR AMB UNA SOLA CÀRREGA DE BATERIA

15. CATEGORÍAS I PREMIS
 

15.2. MARATHON 

Guanyadors absoluts 1º 2º 3º (M/F)

ELIT 19 a 35 anys

MASTER  36 a 45 anys

VETERÀ  a partir de 46 anys 

E-BIKE*1º (sense disticnció edat  i sexe)

15.3. RALLY 

Guanyadors absoluts 1º 2º 3º (M/F)


JUNIOR 16 a 18 anys

ELIT 19 a 35 anys

MASTER  36 a 45 anys

VETERÀ  a partir de 46 anys 

E-BIKE*1º (sense disticnció edat  i sexe)

 

(*) En el cas que no hi hagi 3 o més participants de cada categoria, aquesta s'anul·larà en aquella distància.
(*) Els premis són acumulatius.
(*) Serà imprescindible estar present en el lliurament de premis per rebre el trofeu, medalla o obsequi.
(*) A aquest efecte sempre es tindrà en compte l'edat del participant el 31 de desembre de l'any en curs.

16. CLASSIFICACIONS
16.1. Al finalizar la prova es publicarà la classificació general a la pàgina oficial i al taluer d'anuncis.
16.2. Els participants es classifiquen segons l'ordre de pas per la línia de meta.

17. PROTECCIÓ DE DADES
17.1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

18. DRETS D'IMATGE
18.1. Tots els ciclistes renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.
18.2. L'organització podrà utilitzar la imatges de la cursa per motius d'interès propi.
18.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de Maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l'aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.
18.4. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a a la NOGUERA BIKE RACE, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la prova, en què resulti clarament identificable, sense dret per part del ciclista a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s'utilitzaran per a finalitats diferents a les indicades.

 

 

MULTIMÈDIA