Edició 2018

NBR 2018
  ULTRA MARATHON MARATHON RALLY
Kilòmetres 118km 73km 40km
Desnivell 3500m D+ 1900m D+ 1000m D+
Inscripció prova 35 € 30 € 25 €

Inscripció prova +
                Armilla NBR                TAYMORY Premium

 

65 € 60 € 55 €
Edat mínima 18 anys 18 anys 16 anys
Llicència de dia 5 € 5 € 5 €
Categorías SOTS23 (M/F) SOTS23 (M/F) JUNIOR (M/F)
ELIT (M/F) ELIT (M/F) SOTS23 (M/F)
M-30 (M/F) M-30 (M/F) ELITE (M/F)
M-40 (M/F)  M-40 (M/F)  M-30 (M/F)
M-50 (M)  M-50 (M)  M-40 (M/F) 
M-60 (M) M-60 (M) M-50 (M)
E-BIKE E-BIKE M-60 (M)
    E-BIKE
 

MITJONS TÈCNICS SPIUK  OBSEQUI PER A TOTS ELS INSCRITS NBR 2018

MULTIMÈDIA